Politècnica de Catalunya

Redes
Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Biblioteca ETSEIB)
Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (Biblioteca ETSAV)
Iniciativa Digital Politècnica (IDP)