Noticias

Exposición bibliográfica LGTBI en la biblioteca de Económicas

exp UA

La Biblioteca d'Econòmiques de l'Universitat d'Alacant organitza una exposició bibliogràfica LGTBI que podrà ser visitada del 5 de juny al 31 juliol en la seua planta baixa.

La present exposició té com a objectiu visibilitzar la bibliografia existent a la Biblioteca que aborda la temàtica LGTBI des de diferents àmbits, des del sociopolític fins a l'històric, el cultural i el del testimoniatge. Nombroses investigacions indiquen ha d'haver-hi espai per a la diversitat en el món científic, i que aquesta diversitat és clau per a generar «bona ciència». És essencial el reconeixement del col·lectiu LGTBI com a científics i científiques, així com les investigacions entorn de la seua realitat social; i resulta fonamental conéixer i reconéixer els processos de vida, ocultació, sofriment, acceptació i orgull de les persones d'aquest col·lectiu, tant de temps estigmatitzat.


La Biblioteca de Económicas de la Universidad de Alicante organiza una exposición bibliográfica LGTBI que podrá visitarse del 5 de junio al 31 de julio en su planta baja.

La presente exposición tiene como objetivo visibilizar la bibliografía existente en la Biblioteca que aborda la temática LGTBI desde diferentes ámbitos, desde el sociopolítico hasta el histórico, cultural y el testimonial. Numerosas investigaciones indican que la diversidad debería tener espacio en el mundo científico, y que esta diversidad es clave para generar «buena ciencia». Es esencial el reconocimiento del colectivo LGTBI como científicos y científicas, así como las investigaciones entorno a su realidad social; y resulta fundamental conocer y reconocer los procesos de vida, ocultación, sufrimiento, aceptación y orgullo de las personas de este colectivo, tanto tiempo estigmatizado.